Disclaimer

 

 

disclaimer

Disclaimer

·  Ingebrachte goederen voor de snuffelmarkt zijn uitdrukkelijk niet verzekerd tegen diefstal, schade of enig andere invloed van buitenaf.

· AVA Auctions is niet aansprakelijk voor enige schade aan personen of goederen. Door deelname of bezoek aan één van onze markten stemt u daarmee uitdrukkelijk in.

Parkeren op en betreden van het terrein is op eigen risico! Eigen terrein!